PTSD etter fødsel

pexels-sarah-chai-7282453

Noen kvinner kan kjenne seg preget av det som kalles posttraumatisk stress etter å ha født barn. Fødselen har da vært en så skremmende opplevelse at det går ut over den psykiske helsa og man får symptomer som tyder på at kroppen fortsatt er i en beredskapstilstand selv om faren er over. 

Fødselsopplevelsen har vært så følelsesmessig krevende at hodet og kroppen har vanskelig for å slutte å tenke og føle på minnene. Hjernen strever med å plassere opplevelsen blant andre minner og den oppleves derfor som veldig intens og aktiv selv om det har gått en stund. 

Minner kan kverne rundt på repeat eller komme plutselig og overveldende. Fryktsystemet i kroppen forblir påskrudd selv om faren er over. Dette krever mye energi fra både hodet og kroppen, og kan påvirke både følelsesliv, tenkning og hvordan kroppen fungerer. Fordi opplevelsen var så tøff og følelsene fortsatt er vonde og intense, så blir det krevende å bli påminnet den. Derfor kan man kjenne stort behov for å unngå ting som kan trigge minnene.

Alt dette kan gi seg utslag i plager som for eksempel: 

  • sterk indre uro, anspenthet, føler seg på vakt hele tida
  • oppleve det som vanskelig å finne hvile eller å få sovet godt
  • kjenne seg irritabel, nedstemt eller avflatet/nummen
  • oppleve vanskelige minner fra fødselen dukker ofte opp (flashbacks)
  • kjenne seg lett trigget og unngår ting som kan vekke minner om fødselen
  • kroppslige plager som kvalme, hodepine, hjertebank og muskelspenninger

Etter en overveldende opplevelse kan man trenge litt tid før «trykket» roer seg. Det er helt naturlig og ikke nødvendigvis et tegn på at man har posttraumatiske symptomer. Men har det gått flere uker etter fødselen og du fortsatt strever med sånne plager, er det viktig å få snakket om dette med noen som kan hjelpe deg å vurdere symptomene og om du trenger psykologisk behandling for å få det bedre. Du kan ta det opp med helsesykepleier, fastlege eller psykisk helsetjeneste i kommunen. For en del vil det være viktig å få psykologisk behandling enten i kommunen, ved det som kalles DPS (distriktspsykiatrisk senter) eller hos privatpraktiserende psykolog. Hvis du ønsker en samtale med meg, kan du ta kontakt her

Man kan oppleve at PTSD-symptomene svinger i intensitet over tid. Noen kvinner opplever at de blir sterkere hvis noen man kjenner skal føde eller plagene blusser opp når man selv blir gravid igjen på nytt. Selv om det har gått flere år siden din traumatiske fødselsopplevelse, så er det ikke for seint å få hjelp til å bearbeide opplevelsen. Det finnes gode terapiformer for PTSD, så ikke nøl med å søke hjelp. Og blir du ikke forstått og møtt første gangen du tar kontakt med noen, så ikke gi opp, men prøv å finn noen andre. 

Psykologiske behandling for fødselsrelaterte traumesymptomer vil ofte inneholde elementer av det som kalles eksponeringsterapi. Da jobber man med å gå tilbake til opplevelsen/minnene og trene på å stå i følelsene som da kommer. Ved å gjøre det, så forteller man hjernen og kroppen at det var da, nå er nå. «Det var en skremmende opplevelse, men nå er jeg og babyen trygg». I tillegg kan det være aktuelt å trene på å ikke lenger unnvike traumetriggere. Da øver man for eksempel på å tåle å se sykehus på TV, se på bilder fra fødselen og tiden etterpå, oppsøke sykehuset, besøke fødestua eller andre ting som vekker følelser og tanker.  

Slik systematisk jobbing kan kombineres med andre elementer som for eksempel samtaler med vekt på bearbeiding av følelser som skuffelse/sorg/tristhet/sinne knyttet til fødselen. Det vil også kunne være viktig at du har kontakt med jordmor/fødselslege på sykehuset for å forstå mer av fødselsforløpet. For noen kvinner vil det være viktig å klage på fødsels- eller barselsomsorgen man har mottatt. Hvis det er aktuelt for deg, så kan jeg anbefale å ta kontakt med organisasjonen Birth Rights Norge for informasjon og veiledning rundt hvordan du går frem for å klage. 

Det psykologiske svangerskapet
Å dempe stress i svangerskapet