Personvernerklæring mammakurs.no

Det skal være trygt å benytte seg av våre tjenester og vi i mammakurs.no gjør alt vi kan for å sikre våre kunder sitt personvern. I denne teksten finner du informasjon om når, hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med bruk av mammakurs.no og hvilke rettigheter du har når det gjelder innsyn i og kontroll av disse opplysningene. 

1. Hvilke opplysninger lagrer vi og hva bruker vi dem til? 

Vi tar vare på den informasjonen som du frivillig gir til oss ved å registrere deg på nyhetsbrev, kjøper kurs/medlemsskap, sender oss epost og opplysninger du legger igjen når du betaler for våre tjenester. Avhengig av hvilken kontakt du har hatt med oss, så kan dette være

  • Navn, adresse, epostadresse og telefonnummer
  • Hva du kjøper av oss og betalingsinformasjon som for eksempel kortnummer. Vi benytter oss av sikker betaling gjennom betalingstjenester tilbudt gjennom vår plattformleverandør Simplero.com
  • Innhold i henvendelser når du tar kontakt med oss

Vi behandler dine personopplysninger basert på samtykke du avgir ved registrering i epostliste, kjøp av kurs/medlemsskap eller ved besøk på mammakurs.no.  

Informasjon du gir oss om deg selv bruker vi til å sende deg nyhetsbrev, gi deg tilgang til våre kurs, ha kontakt med deg per epost mens du har tilgang til kurs/er medlem i medlemsportalen og svare på din henvendelse når du selv kontakter oss via epost.  Informasjonen du legger igjen ved kjøp av kurs bruker vi til å gjennomføre betalingstransaksjonen. 

2. Hvilken informasjon lagrer vi om din aktivitet på våre sider?

Når du besøker mammakurs.no, kan vi se hvilke sider du har besøkt, hva slags teknologi du brukte (f.eks telefon eller PC), IP-adresse og hvilke knapper/linker du har trykket på. 

3. Hvem har tilgang til dine opplysninger?

Vi deler ikke informasjon om deg med noen andre enn våre tekniske, administrative og juridiske leverandører og rådgivere med mindre vi avtaler noe annet med deg. Hvis vi deler informasjon om deg med våre leverandører og rådgivere vil vi sikre at alle opplysninger behandles i tråd med formålet og at de påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med krav og regler som til enhver tid gjelder. 

Vi har rutiner, tekniske og fysiske løsninger for å sikre at opplysninger om deg ikke kommer på avveie og oppbevares i tråd med gjeldende lovverk. 

4. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge vi trenger for å gi deg tilgang til de kursene/medlemsportalen du kjøper og for å opprettholde kontakt med deg, samt for å oppfylle rettslige krav og krav til regnskapsdokumentasjon. Informasjon om dine tidligere kjøpt hos oss blir lagret i tre år. Det samme gjelder kommunikasjon gjennom epost. 

5. Hva gjør du hvis du har spørsmål knyttet til vår lagring av opplysninger om deg?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til vår håndtering og lagring av personopplysninger om deg, om du ønsker at vi sletter eller endrer informasjon om deg, ønsker å formidle en klage eller vil at vi skal begrense innhenting og lagring av informasjon om deg. Dette er rettigheter du har. Du kan klage direkte til Datatilsynet hvis du mener vi ikke behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk. 

6. Cookies og cookie-policy

Vi kan bruke standard "cookies" -funksjonalitet i det vanligste nettleserne. Cookies er små biter av data lagret på datamaskinen din og inneholder informasjon om brukeren. Vi har ikke noe personlig identifiserbar informasjon i cookies, og vi bruker heller ikke noen datainnsamlingsmekanismer på nettstedet vårt annet enn cookies.

Cookies hjelper oss å lære hvilke områder på nettstedet vårt som er nyttige og hvilke områder som trenger forbedring. Du kan velge å deaktivere cookies via nettleserens innstillinger.

7. Endringer

Det hender vi oppdaterer eller endrer vår personvernerklæring. Den til enhver tid oppdaterte versjon vil ligge på mammakurs.no. 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på! 

Kontaktperson mammakurs.no: Ingvill Øvsthus, ingvill@mammakurs.no