Personvernerklæring mammakurs.no

Det skal være trygt å benytte seg av våre tjenester og vi i mammakurs.no gjør alt vi kan for å sikre ditt personvern. Her finner du informasjon om når, hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med bruk av mammakurs.no og hvilke rettigheter du har når det gjelder innsyn i og kontroll av disse opplysningene. Vår personvernerklæring kan endres. Den til enhver tid oppdaterte versjon vil ligge på mammakurs.no. 

1. Hvilken informasjon lagrer vi og hva bruker vi den til? 

Vi tar vare på den informasjonen som du frivillig gir til oss ved å registrere deg på nyhetsbrev, kjøper kurs/medlemsskap, sender oss epost og når du betaler for våre tjenester. Avhengig av hvilken kontakt du har hatt med oss, så kan dette være

  • Navn, adresse, epostadresse og telefonnummer
  • Hva du kjøper av oss og betalingsinformasjon som for eksempel kortnummer. Vi benytter oss av sikker betaling gjennom betalingstjenester tilbudt gjennom vår plattformleverandør Simplero.com. For tiden er dette Stripe. 
  • Innhold i henvendelser når du tar kontakt med oss

Vi behandler dine personopplysninger basert på samtykke du avgir ved registrering i epostliste, kjøp av kurs/medlemsskap eller ved besøk på mammakurs.no.  

Informasjonen bruker vi til å sende deg nyhetsbrev, gi deg tilgang til våre kurs, ha kontakt med deg per epost mens du har tilgang til kurs/er medlem i medlemsportalen og svare på din henvendelse når du selv kontakter oss via epost.  Informasjonen du legger igjen ved kjøp av kurs/medlemsskap bruker vi til å gjennomføre betalingstransaksjonen. 

2. Hvilken informasjon lagrer vi om din aktivitet på våre sider?

Når du besøker mammakurs.no, kan vi se hvilke sider du har besøkt, om du ble videresendt til våre sider fra et annet nettsted, hva slags teknologi du brukte (f.eks telefon eller PC), IP-adresse og hvilke knapper/linker du har trykket på. Vi bruker standard "cookies" -funksjonalitet som ligger i vanlige nettlesere.  Vi har ikke noe personlig identifiserbar informasjon i cookies. Cookies kan deaktiveres i din nettleser. 

3. Hvem har tilgang til dine opplysninger?

Vi deler ikke informasjon om deg med noen andre enn våre tekniske og administrative samarbeidspartnere med mindre vi avtaler noe annet med deg. Hvis vi deler informasjon om deg med våre leverandører og rådgivere vil vi sikre at alle opplysninger behandles i tråd med formålet og at de påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med gjeldende krav. Vi har rutiner og tekniske løsninger for å sikre at opplysninger om deg ikke kommer på avveie og oppbevares i tråd med gjeldende lovverk. 

4. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer opplysninger om deg for å gi deg tilgang til de kursene/medlemsskapene du kjøper og følge deg opp som kunde, samt for å oppfylle krav til dokumentasjon i forbindelse med regnskap. Informasjon om dine kjøpt hos oss blir lagret i tre år. Det samme gjelder kommunikasjon gjennom epost. 

5. Hva gjør du hvis du har spørsmål knyttet til vår lagring av opplysninger om deg?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til vår håndtering av personvern. Ta også kontakt hvis du ønsker at vi sletter eller endrer informasjon, ønsker å klage eller ønsker å trekke ditt samtykke til lagring og bruk av personopplysninger. Du kan klage direkte til Datatilsynet hvis du mener vi ikke behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Kontaktperson mammakurs.no: Ingvill Øvsthus, ingvill@mammakurs.no