Terms and conditions

Tjeneste- og salgsvilkår for bruk av mammakurs.no og våre kurs

  1. Generelt

​Disse vilkårene gjelder for bruk av mammakurs.no sine nettsider med informasjon, medlemsportal og kursinnhold. For å kunne bruke mammakurs.no må du akseptere disse tjenestevilkårene. Du aksepterer våre vilkår når du kjøper ett eller flere av våre kurs eller blir medlem av en medlemsportal. Vilkårene kan bli oppdatert uten at dette varsles med mindre endringene har betydning for brukerbetingelsene. Den til enhver tid gjeldende versjonen av våre vilkår finner du på mammakurs.no/terms

  1. Om mammakurs.no

Mammakurs.no leverer nettbaserte kurs og medlemsportaler med ulike tema. Innhold og funksjoner vil kunne endres uten at dette varsles deg som kunde på forhånd når det skjer som ledd i forbedring av våre tjenester. Ved betydelige endringer som påvirker de grunnleggende egenskapene ved mammakurs.no vil våre kunder få beskjed og informasjon før endringene gjennomføres.

  1. Grunnleggende vilkår for kjøp av kurs og opprettelse av brukerkonto  

Ved å benytte deg av kurs og medlemsportaler hos mammakurs.no forplikter du deg til å holde passordet til din konto hemmelig og sikre at din egen konto ikke blir brukt av andre. Din kurstilgang er personlig og du kan ikke gi andre personer tilgang med unntak av din partner eller andre du skal ha med deg på fødselen. Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder mammakurs.no seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

  1. Regler for bruk av våre tjenester

Følgende regler gjelder for våre tjenester:

a) All tekst, alle bilder og andre medier (filmer, arbeidsark osv.) som er tilgjengelig hos mammakurs.no tilhører eier av mammakurs.no og vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere. Tekst eller bilder kan ikke under noen omstendigheter kopieres eller videreformidle uten skriftlig tillatelse fra eier av mammakurs.no.

b) Vi kjøper plattformtjenester av simplero.com. Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller samle inn informasjon fra denne plattformen verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse. Det er heller ikke lov til å forsøke å få uautorisert tilgang eller teste sikkerheten til vår plattform.

c) Å forsøke å få eller faktisk tilegne seg tilgang til data fra vår plattform som ikke er ment for deg som kunde er ikke tillatt. Hvis du som kunde kommer i besittelse av informasjon som du opplever at ikke er ment for deg, plikter du å melde i fra til oss

d) Som kunde aksepterer du at det kan oppstå forstyrrelser i plattformens funksjoner som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Dette kan være et resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll som for eksempel oppdateringer eller teknisk vedlikehold i regi av vår plattformleverandør

5. Personopplysninger

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår personvernerklæring

6. Linker til eksterne nettsider

I tekster på mammakurs.no kan det være oppgitt lenker til andre nettsider som ikke er eid av mammakurs.no. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

7. Immaterielle rettigheter

Tekster, bilder, lydfiler og filmer på mammakurs.no er vår eiendom. Dette innholdet og elementer som firmanavn, logo og produktnavn kan ikke under noen omstendighet helt eller delvis kopieres eller videreformidles uten skriftlig forhåndsavtale med mammakurs.no.

8. Sosiale medier

Mammakurs.no har konti i sosiale medier hvor vi lar personer kommentere, stille spørsmål og dele informasjon. Vi er ikke ansvarlig for det som skrives av våre kunder og andre, men etterstreber å regulere kommentarfelt o.l. slik at ikke sensitive personopplysninger deles. Kommentarer kan slettes uten varsel. 

9. Begrensninger i ansvar

Vi kan ikke gi noen garanti for effekten av den informasjonen, tips og verktøyene vi gir kunder gjennom våre kurs og medlemsportaler. Bruk av våre kurs må aldri erstatte kontakt med helsetjenester og vi vil aldri gi individuelle råd eller helsehjelp. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for personers helsetilstand.

10. Salgsvilkår

Vi følger Forbrukertilsynets standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Salgsvilkårene kan du lese her.