Hvilket kjærlighetsspråk bruker du mest?

Par hender i fang

Som psykolog har jeg møtt mange par og et tema som ofte engasjerer veldig er dette med kjærlighetsspråk. Jeg har derfor lyst til å dele en film og en øvelse om kjærlighetsspråk med deg i dag.

Vi mennesker har ulike måter å vise at vi er glad i noen på. Hvilke måter vi bruker kan være påvirket av våre egne erfaringer med å få kjærlighet fra våre omsorgspersoner i oppveksten, personligheten vår, kultur, kjønn osv.

Innen parterapi så snakker vi ofte om at det finnes fem ulike kjærlighetsspråk basert på arbeidet til psykologen Gary Chapman. De fem språkene er tjenester, gode ord, fysisk nærhet, gaver og tid sammen.

I denne filmen forteller jeg litt mer om disse kjærlighetsspråkene. Hvis du er i et parforhold, så håper jeg at du og kjæresten din kan se filmen sammen og bruke den som en inspirasjon til å snakke litt sammen om kjærlighetsspråk slik at dere kan booste kjærligheten mellom dere.

Ofte er det slik at vi selv foretrekker ett eller to av de ulike kjærlighetsspråkene og det er dem vi velger å benytte mest. Det er vanlig at de språkene vi selv bruker og liker, er de vi også verdsetter mest og lettest legger merke til hos kjæresten vår.

Dette kan skape utfordringer for oss fordi vi da blir skuffet eller irritert fordi vi ikke legger merke til eller forstår kjærestens måte å uttrykke sin kjærlighet på. Det kan derfor være fint å øve seg på å være mer «flerspråklig», dvs. å legge merke til og benytte flere av de ulike språkene.

Etter å ha sett filmen kan dere snakke litt sammen med utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hvilke(t) språk bruker jeg mest?
  • Hvilke(t) av språkene liker jeg best at partneren min bruker?
  • Er det noen av språkene jeg med fordel kan bruke mer slik at jeg kommuniserer min kjærlighet på en måte som kjæresten min forstår?

Lyst til å gjøre mer av øvelser som dette? Da er parkurset Oss to noe for dere! Her går jeg gjennom ulike tema som jeg vet treffer småbarnsforeldre. Jeg guider dere gjennom øvelser som vil hjelpe dere å snakke godt sammen, forstå hverandre bedre og fylle på parforholdet med mer gnist, fellesskap og nærhet.

Ps. Som medlem i Mammahjerte medlemsportal får du fri tilgang til Oss to for kun 349 kr i måneden. En fin måte å sjekke ut om Oss to er noe for dere! 


Har du baby og bekymrer deg mye?
Fødemusikk