Opptak av webinar om mestring av fødselssmerter

(tilgjengelig frem til 1.april)

Ønsker du min støtte og hjelp i din forberedelse til å føde? 
Da er du velkommen med på Min fødsel

Min fødsel er et digitalt fødselsforberedende kurs jeg har utviklet spesielt for kvinner med fødselsangst. Her hjelper deg å dempe frykt og bekymring slik at du kan se frem til fødselen med ro og trygghet. 

Min fødsel finnes i to versjoner slik at du kan velge det kurset som passer for deg:

Min fødsel | Føde igjen - for deg som har født tidligere og skal føde igjen etter en negativ/traumatisk fødselsopplevelse

Min fødsel | Første gang - for deg som skal føde for første gang og er veldig redd for å føde

Tilbud! - Frem til 1.april får du 500 kroner rabatt på Min fødsel

Les mer om Min fødsel