Opptak av webinar om fødselsangst

 

Jeg har utviklet Min fødsel spesielt for deg som er redd for å føde

Gjennom Min fødsel blir du trygg på din egen fødekraft og får de beste forutsetningene for en god fødselsopplevelse!

Min fødsel er et digitalt og helhetlig fødselsforberedende kurs for kvinner med fødselsangst hvor jeg hjelper deg å dempe frykt og bekymring slik at du kan se frem til fødselen med ro og trygghet. 

Min fødsel finnes i to versjoner slik at du kan velge det kurset som passer for deg:

 Min fødsel | Føde igjen - for deg som har født tidligere og skal føde igjen etter en negativ/traumatisk fødselsopplevelse

 Min fødsel | Første gang - for deg som skal føde for første gang og er veldig redd for å føde

Les mer om Min fødsel